Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

■ Aktualności

Nast. Poprz

Witamy na stronie projektu Gospodarczej Bramy Śląska

Witamy na stronie promującej projekt Gospodarczej Bramy Śląska. Na stronie znajdą Państwo informacje i materiały dotyczące projektu. 

Czytaj cały »

Łąki zmieniamy w tereny inwestycyjne!

We wrześniu 2011r. rozpoczęła się budowa drogi lokalnej pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską w Będzinie – Warpiu o długości ok. 1,5 km wraz z towarzyszącym...

Czytaj cały »
Rusza projekt Gospodarcza Brama Śląska

Rusza projekt Gospodarcza Brama Śląska

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny inwestycyjne położone w Będzinie – Warpiu pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską, na obszarach niegdysiejszej eksploatacji wapieni...

Czytaj cały »

■ Informacje o projekcie

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny inwestycyjne położone w Będzinie – Warpiu.

Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego”.

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny inwestycyjne położone w Będzinie – Warpiu pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską, na obszarach niegdysiejszej eksploatacji wapieni i dolomitów – terenie, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina oraz planem miejscowym przeznaczonym na usługi i wytwórczość (produkcję) komercyjną w formie zorganizowanej...

Czytaj cały »

■ Tereny inwestycyjne

20.12.2011
Tereny inwestycyjne
Tereny inwestycyjne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Warpie oznaczony jest symbolem 4UC i przeznaczony jest pod „Tereny usług i wytwórczości komercyjnej w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej”.   1. Przeznaczenie podstawowe – teren wytwórczo – komercyjny: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, składy, bazy, magazyny.   2. Przeznaczenie uzupełniające: - zieleń izolacyjna, - urządzenia komunikacyjne, - infrastruktura techniczna.   Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: - Lokalizacja usług nieuciążliwych o różnej formie działalności komercyjnej z wykluczeniem inwestycji przekraczających dopuszczalne normy uciążliwości, określone w przepisach szczególnych. - Preferowane formy dachów dwu – i więcej spadowych, symetrycznych, o kącie nachylenia powyżej 20 stopni, z uwzględnieniem jednakowego kąta nachylenia połaci względem osi budynku. - Dopuszcza się...

Czytaj cały »

■ Polecane adresy

■ O Górnośląskiej Bramie Gospodarczej

Miasto Będzin

Miasto Będzin położone jest w centralnej części województwa śląskiego, w ciągu miast składających się na Aglomerację Katowicką, we wschodniej części GOP.  Miasto graniczy bezpośrednio z: Sosnowcem, Dąbrową Górnicza, Czeladzią, Siemianowicami Śląskimi, Wojkowicami, Psarami. Zamieszkuje je 58,7 tys. os.(2009 rok), a powierzchnia wynosi 37,37 km2. Gęstość zaludnienia...

Czytaj cały »

Aspekt przestrzenny

W skład miasta wchodzą następujące  dzielnice: Bagieniec, Boleradz, Bory, Brzeziny, Brzozowica, Glinice, Grodziec, Gzichów, Jazowe, Koszelew, Ksawera, Łagisza, Małobądz, Niepiekło, Osiedle 27 Stycznia, Osiedle Syberka, Osiedle Warpie Wschód, Osiedle Zamkowe, Podłosie, Pustkowice, Warpie, Zielona.   Tereny przemysłowe w gminie Będzin zajmują ok. 6% powierzchni miasta, przy czym...

Czytaj cały »

Stan obecny

Charakterystyka obszaru.   Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Warpie (Wschód). Dużą część tej części miasta zajmują nieużytki. Obszar ten to pozostałość po dawnej eksploatacji urobku skalnego – wapienia i dolomitów. Pozostałością po działalności człowieka są liczne zagłębienia i pryzmy. Generalnie powierzchnia terenu bardzo wyraźnie opada w...

Czytaj cały »
Nazwa projektu Wartość projektu i wartość dofinansowania Nazwa Beneficjenta
„Gospodarcza Brama Śląska etap 1: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego.”

Wartość ogólna projektu: 10 552 270,81 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 969 430,19 zł
( 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji)

Miasto Będzin
Ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin

Informacje dla inwestorów...

Informacje dla mieszkańców ...