Łąki zmieniamy w tereny inwestycyjne!

We wrześniu 2011r. rozpoczęła się budowa drogi lokalnej pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską w Będzinie – Warpiu o długości ok. 1,5 km wraz z towarzyszącym uzbrojeniem: kanalizacją sanitarną, deszczową, pompowniami, zbiornikiem retencyjnym, wodociągiem i oświetleniem. Droga połączy obydwie ulice, co ułatwi dostęp do terenu inwestycyjnego o powierzchni 8 ha.

 

Obecnie między ulicami Krakowską i Zagórską (i jej dalszym biegiem w Sosnowcu – ulicą Sokolską) inwestorzy nie mają dostępu do dróg publicznych, co ogranicza rozwój terenu. O jego atrakcyjności świadczy fakt ulokowania się obok dużych inwestycji komercyjnych. Jak podkreśla Prezydent miasta Łukasz Komoniewski - na realizacji projektu skorzystają inwestorzy zamierzający zlokalizować swoje firmy na terenie strefy inwestycyjnej w Warpiu, osoby zatrudnione w powstających zakładach i firmach oraz mieszkańcy miasta i klienci, korzystający z wybudowanej infrastruktury komunikacyjnej w celu dotarcia na tereny gospodarcze. Przypomnijmy, zakończono już prace związane z wyborem wykonawców oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. Gospodarcza Brama Śląska – etap 1. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: dąbrowski Inprorem Sp. z o.o. oraz zabrzańska P.P.H.U. Antares Sp. z o.o. Wartość podpisanej umowy wynosi 9 907 010,26 zł. Projekt pn. Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego ma na celu budowę infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny inwestycyjne położone w Będzinie – Warpiu pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską, gdzie – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina oraz planem miejscowym – przeznaczone są na usługi i wytwórczość (produkcję) komercyjną w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Beneficjentem projektu jest Gmina Będzin, której wkład własny wynosi 1 581 839 zł. Całkowita wartość projektu to ok. 10 545 595 zł. Zakończenie planowane jest na 2012 r.