Witamy na stronie projektu Gospodarczej Bramy Śląska

Witamy na stronie promującej projekt Gospodarczej Bramy Śląska. Na stronie znajdą Państwo informacje i materiały dotyczące projektu. 

 

 

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny inwestycyjne położone w Będzinie – Warpiu pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską, na obszarach niegdysiejszej eksploatacji wapieni i dolomitów – terenie, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina oraz planem miejscowym przeznaczonym na usługi i wytwórczość (produkcję) komercyjną w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej.