Stan obecny

Charakterystyka obszaru.

 

Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Warpie (Wschód). Dużą część tej części miasta zajmują nieużytki. Obszar ten to pozostałość po dawnej eksploatacji urobku skalnego – wapienia i dolomitów. Pozostałością po działalności człowieka są liczne zagłębienia i pryzmy. Generalnie powierzchnia terenu bardzo wyraźnie opada w kierunku południowym i w kierunku wschodnim, przy czym w tym kierunku nachylenie powierzchni terenu jest dużo mniejsze.


Teren, na którym realizowana będzie inwestycja charakteryzuje się dużymi różnicami wysokości. Najniższy punkt projektowanej drogi ma wys. 258,10 m npm., najwyższy 298,61 m npm.

 

Na terenie strefy inwestycyjnej między ulicami Krakowską i Zagórską (następnie przechodzącą w ul. Sokolską w Sosnowcu – Zagórzu) nie występuje żadne uzbrojenie ani układ drogowy.

 

Przedsiębiorstwa duże i średnie zlokalizowały się – w najbliższym otoczeniu projektu – w rejonie ulic Zagórskiej oraz przy ul. Sokolskiej. Potwierdza to atrakcyjność lokalizacyjną Warpia.

 

Z drugiej strony brak działań inwestycyjnych w odniesieniu do układu drogowego oraz towarzyszącej mu infrastruktury powoduje, iż tereny te są obecnie niewykorzystane, a ich potencjał – marnowany.