Etapy realizacji projektu


Opis

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Przygotowanie wstępnego studium wykonalności

07.2007

04.2008

Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych dotyczącej dokumentacji

12.2008

03.2010

Przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych

01.2009

12.2009

Przygotowanie raportu OOŚ

08.2009

09.2009

Przygotowanie studium wykonalności

03.2010

05.2010

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

12.2009

03.2010

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

07.2009

12.2009

Uzyskanie własności terenu

09.2009

03.2010

Przygotowanie terenu

01.2009

05.2009

Procedura zamówień publicznych dotycząca realizacji inwestycji

10.2010

12.2010

Realizacja inwestycji – prace budowlane

12.2010

12.2012

Nadzór inwestorski

12.2010

12.2012

Promocja projektu

12.2010

12.2012

Rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu

12.2012

01.2013