Informacje o projekcie

Przedmiotem projektu Gospodarcza Brama Śląska – Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej jest kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę 137,19 hektarów terenów niezagospodarowanych lub poprzemysłowych zlokalizowanych w miastach: Będzin, Czeladź, Jaworzno, Sosnowiec.

Uzbrojenie terenów pozwoli na uzyskanie gotowych do zagospodarowania i atrakcyjnych gospodarczo terenów inwestycyjnych o przeznaczeniu: przemysłowym, usługowym i składowym dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz przygotowaniu infrastruktury wsparcia biznesu o wzajemnie uzupełniających się ofertach dla innowacyjnych podmiotów gospodarczych i jednostek badawczo-rozwojowych.
Projektodawcami i beneficjentami bezpośrednimi są miasta: Będzin, Czeladź, Jaworzno, Sosnowiec.
Liderem projektu jest miasto Jaworzno. Wartość całkowita projektu to 47,06 mln euro, z czego 40 mln euro to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt Gospodarcza Brama Śląska – Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej realizowany będzie na obszarach zlokalizowanych w miastach (partnerach projektu), w podziale na następujące zadania:

 • Będzin
  Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego.
 • Czeladź
  Uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladź – etap I
 • Jaworzno
  1. Zadanie 1: Infrastruktura służąca przedsiębiorcom, teren byłej kopalni Kościuszko.
  2. Zadanie 2: Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty.
 • Sosnowiec
  1. Zadanie 1: Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zadanie 1 – Adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno-badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej – etap I.
  2. Zadanie 2: Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zadanie 2 – Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej – etap I.
  3. Zadanie 3: Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zadanie 3 – Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPNT – eap I.
  4. Zadanie 4: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – rejon Maczki – Bór.