opis terenu inwestycyjnego

Obszar objęty projektem stanowią nieużytki, zlokalizowane na pofałdowanym pagórkami terenie z dwoma wyraźnymi wzniesieniami. Środkowa część terenu jest porośnięta młodymi samosiejkami drzew. Środkowo-zachodni fragment terenu z planowaną arterią szybkiego ruchu DTŚ, relacji Gliwice – Katowice – Mysłowice – Sosnowiec – Będzin - Dąbrowa Górnicza.

 

Do terenu objętego projektem możliwy jest dojazd od strony północnej, czyli ul. Krakowską. Po terenie prowadzi sieć dróg technologicznych. Od strony:

- zachodniej – wzdłuż ciepłociągu PEC,

- wschodniej – po terenach placu składowego Interpromex,

- południowej – wzdłuż nadpoziomowej skarpy,

 

Przedmiotowy teren został w przeszłości zdegradowany w wyniku:

  • odkrywkowej eksploatacji wapieni i dolomitów,
  • lokowania ziemi z wykopów, gruzu budowlanego, asfaltu drogowego, prawdopodobnie w czasie budowy pobliskich osiedli mieszkaniowych,
  • pozostawienie w terenie tymczasowych elementów szczątkowej zabudowy zaplecza firm budowlanych.